AI Prompt Engineering, czyli jak się dogadać ze sztuczną inteligencją

Każdy z nas może dziś porozmawiać z robotem. Tylko trzeba wiedzieć jak.

W momencie, gdy sztuczna inteligencja otacza nas już z każdej strony, warto zrozumieć, jak działa i co można przy jej pomocy osiągać. Aby odpowiednio komunikować się z AI w języku naturalnym, potrzebna jest umiejętność tworzenia promptów.

W tym artykule przedstawię Ci jak je poprawnie redagować, jakie są różnice między poszczególnymi typami promptów i dlaczego są one takie istotne.

Co to jest Prompt Engineering?

Tworzenie promptów to dostosowywanie zapytań dla modeli uczenia maszynowego lub systemów sztucznej inteligencji. Polega na dostarczeniu odpowiednich informacji, aby pomóc w rozwiązaniu określonego problemu lub wykonywaniu zadania przez AI.

Prompt engineering może obejmować dobór odpowiednich słów kluczowych, konstruowanie przykładowych pytań i odpowiedzi, a także tworzenie specjalnych zasad lub ograniczeń, które mają wpłynąć na odpowiedzi. Celem pisania promptów jest uzyskanie odpowiedniej informacji, która odpowiada na zadane pytania.

Prompt engineering może być stosowany w wielu dziedzinach, w tym w przetwarzaniu języka naturalnego, klasyfikacji obrazów, uczeniu ze wzmocnieniem i innych dziedzinach AI.

Zapytania mogą wyglądać różnie, głównie zależy to od Ciebie i tego czego potrzebujesz. Twój prompt nie musi być skomplikowany, ważne, aby był przemyślany pod względem logiki. Niekiedy przybierają bardzo podstawową formę: „Napisz wiersz o piłce nożnej”.

AI prompt engineering

Ale istnieją też bardziej skomplikowane prompty, tak jak np. ten z Midjourney: „Image of a bustling city street, crowded, energetic, chaotic, vibrant, rainy night, DSLR, wide-angle lens, neon ligthning, street photography, uplight::1 –ar 16:9—v 5”.

AI prompt engineering

Jak tworzyć prompty dla sztucznej inteligencji?

Formułowanie zapytań może wydawać się skomplikowane, jednak praktyka czyni mistrza. Opanowanie podstawowych zasad sprawi, że Twoje zapytania będą coraz bardziej precyzyjne a efekty pracy ze sztuczną inteligencją — zadowalające.

Odpowiednio stworzone prompty przekładają się na to jak jasne i zrozumiałe odpowiedzi otrzymasz. Jeśli prosisz ChatGPT o długi, ekspercki artykuł, który jest napisany storytellingowo, zapytanie będzie bardziej skomplikowane i złożone niż wtedy, gdy zapytasz o to jak wygląda flaga Polski.

Istnieje kilka zasad, których warto się trzymać, aby stworzyć zadowalający prompt.

 • Jasność i precyzyjność: Pisz jasno i precyzyjnie, aby uniknąć nieporozumień w generowanym tekście.
 • Ograniczenie długości: Jeśli to możliwe pisz krótkie i zwięzłe pytania, aby nie przytłoczyć generatora tekstu dużą ilością informacji.
 • Ograniczenie tematu: Prompt powinien być skoncentrowany na jednym temacie, aby generator tekstu miał jasny cel i mógł skupić się na konkretnym zadaniu.
 • Uwzględnienie kontekstu: Uwzględnij kontekst, w którym będzie używany, aby generator tekstu miał pełniejszy obraz sytuacji.
 • Zachowanie neutralności: Postaraj się zachować neutralność i nie wpływać na generowany tekst, aby uniknąć wprowadzenia jakiejkolwiek stronniczości lub uprzedzenia w generowanych wynikach.
 • Zachowanie różnorodności: W przypadku tworzenia wielu promptów, zachowaj różnorodność tematów i konsultacji zdaniowych, aby generator tekstu miał większą swobodę w tworzeniu zróżnicowanych odpowiedzi.

Typy promptów

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z AI prompt engineering, warto poznać rodzaje zapytań, które obsługuje sztuczna inteligencja. Oto niektóre z najczęściej spotkanych promptów.

 • Completion Prompts: Prompty te polegają na uzupełnianiu podanego zdania lub akapitu na podstawie dostarczonego kontekstu, lub promptu.
 • Generation Prompts: Prompty te polegają na generowaniu nowego tekstu na podstawie podanego tematu lub motywu. Na przykład: „Nasz akapit na temat korzyści medytacji”.
 • Translation Prompts: Prompty te polegają na tłumaczeniu tekstu z jednego języka na inny. Na przykład: „Przetłumacz następujące zdanie z angielskiego na hiszpański: ‘I Love to travel to new places.’”
 • Summarization Prompts: Prompty te polegają na streszczeniu dłuższego tekstu w krótszej wersji.
 • Question-Answering Prompts: Prompty te polegają na udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytanie na podstawie podanego kontekstu lub promptu. Na przykład: „Jaka jest stolica Francji?”.
 • Dialouge Prompts: Prompty te polegają na generowaniu dialogu między co najmniej dwoma postaciami na podstawie podanego scenariusza, lub promptu. Na przykład: „Napisz dialog między klientami a sprzedawcą w sklepie odzieżowym”.

Prompty pomocne, czyli jak uzupełnić otrzymane informacje

Prompty pomocne (ang. helper prompt) to dodatkowa sugestia tematu lub pytanie, które ma na celu pomóc generatorowi tekstu w lepszym zrozumieniu zadania lub kontekstu. Prompty pomocne mogą być szczególnie przydatne w przypadku zadań, które wymagają specyficznej wiedzy lub jasnego określenia kierunku, w którym ma zostać wygenerowany tekst.

Przykłady helper prompts to:

 • Ograniczenie długości odpowiedzi: np. „Napisz odpowiedź w jednym zdaniu.”
 • Wskazanie kluczowych słów: np. „Użyj słów ‘wakacje’, ‘piesek’ i ‘morze’ w swoim tekście.”
 • Wskazanie przykładów: np. „Podaj trzy kraje, które leżą w Europie Zachodniej.”
 • Wskazanie stylu lub tonu: np. „Napisz opis krajobrazu, ale użyj słów, które kojarzą się z romantyzmem.”

Prompty pomocne mają na celu ułatwienie zadania generatorowi tekstu, poprawienie jego jakości i dokładności, a także umożliwienie bardziej efektywnego i skutecznego generowania tekstu.

Podsumowanie

Można stwierdzić, że AI prompt engineering to sztuka rozmowy ze sztuczną inteligencją. Z pewnością jest to jednak przede wszystkim cenna umiejętność. Kiedy ją pozyskasz, AI stanie się narzędziem w Twoich rękach. Dzięki AI prompt engineering z łatwością otrzymasz rezultaty, które spełnią przyjęte kryteria; będą estetyczne, funkcjonalne i ekonomicznie opłacalne. Najwyższy czas spróbować swoich sił.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, z jakich konkretnych rozwiązań skorzystać – przeczytaj nasz artykuł „5 narzędzi AI przydatnych w marketingu”.

Jeśli masz pytania, zgłoś się do nas, odpowiemy na nie.