Strategia Marketingowa

strategia marketingowa
dla twojego biznesu

Jak wygląda Marketing w Twojej firmie? Masz na to pomysł? Co robi konkurencja? Potrzebujesz wsparcia w znalezieniu odpowiedzi na te pytania? Po to jesteśmy.

Audyt otoczenia rynkowego to usługa od eVolpe, dzięki której osiągniesz pełnię zrozumienia warunków, jakie wpływają na działalność Twojego przedsiębiorstwa.

Na wolnym rynku żadna firma nie funkcjonuje w oderwaniu od konkurencji czy preferencji klienckich. Prowadząc biznes musisz uwzględnić zewnętrzne czynniki, które wpływają na sytuację wewnątrz organizacji i na odwrót.

cele

 • Rozpoznanie trendów rynkowych ogółem
 • Badanie zjawisk, procesów i instytucji kształtujących sytuację rynkową z uwzględnieniem czynników makro, mikro, mezo
 • Analiza działań realizowanych przez firmy konkurencyjne
 • Analiza warunków i sił kształtujących sytuację wewnątrz Twojej firmy (zarząd, pracownicy, kultura organizacyjna)

efekty

 • Audyt otoczenia rynkowego
 • Szczegółowy opis rynku i działającej na nim konkurencji z punktu widzenia potencjalnego klienta
 • Określenie perspektyw rozwoju biznesu.

Zanim rozpoczniesz działania marketingowe zastanów się do kogo chcesz trafiać. eVolpe pomoże Ci określić tzw. Buyer Persona, czyli profil typowego klienta. Rozpoznamy potrzeby potencjalnego odbiorcy Twoich produktów lub usług. Określimy język wypowiedzi oraz preferowany typ komunikatu.

cele

 • Zrozumienie klienta oraz ustalenie warunków motywujących do decyzji zakupowej
 • Ustalenie właściwego kierunku dla strategii marketingowej
 • Zapewnienie spójności komunikatu marketingowego

efekty

 • Stworzenie profilu idealnego klienta
 • Określenie ról w procesie zakupowym (inicjator, doradca, decydent, nabywca, użytkownik)
 • Stworzenie podwalin pod skuteczne kampanie lead nurturing, podróż klienta, określenie priorytetów w działaniach komunikacyjno-sprzedażowych

Poza ogólnym audytem otoczenia rynkowego warto z bliska przyjrzeć się poczynaniom konkurencji. eVolpe wspiera Cię w badaniu działań marketingowych realizowanych przez firmy z Twojego otoczenia (w rozumieniu geograficznym, ale i branżowym).

cele

 • Analiza poczynań konkurencji (szczególnie w obszarze marketingu)
 • Analiza Twojego procesu biznesowego na tle działań konkurencji

efekty

 • Opis działań marketingowych podejmowanych przez konkurencję
 • Określenie przewag konkurencyjnych Twojego przedsiębiorstwa

Otrzymane podczas audytu otoczenia rynkowego i analizy konkurencji wnioski prowadzą do określenia planu na najbliższe miesiące. W praktyce przyjęło się, że na rok. eVolpe pomaga wyznaczyć cele na nadchodzący okres oraz określić budżet z uwzględnieniem priorytetów do realizacji.

cele

 • Obiektywne spojrzenie na obszar marketingu i sprzedaży
 • Wyznaczenie planu do realizacji
 • Określenie budżetu na marketing

efekty

 • Uporządkowany plan na działania marketingowe do realizacji
 • Określenie mierników marketingowych umożliwiających ocenę skuteczności podejmowanych aktywności
 • Wskazanie narzędzi koniecznych do realizacji planu
 • Rozdział budżetu na podstawie rozpoznanych priorytetów

Wyznaczenie planu to nie wszystko. W pewnym momencie przychodzi czas na weryfikację przyjętych założeń. Marketing, podobnie jak sprzedaż, należy mierzyć! I to nie tylko raz na rok, ale w miarę realizacji postępów a nawet w kontekście pojedynczych kampanii. eVolpe pomoże Ci wyznaczyć odpowiednie KPI, określić zadowalający poziom oraz dobrać narzędzia do ich analizy.

cele

 • Bieżące monitorowanie postępów w realizacji strategii marketingowej
 • Reagowanie na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie

efekty

 • Lista mierników do bieżącej weryfikacji
 • Wybór i konfiguracja narzędzi analitycznych do badania KPI marketingowych

POROZMAWIAJMY O STRATEGII MARKETINGOWEJ DLA TWOJEGO BIZNESU